เงื่อนไขการใช้บริการ

อัพเดทเมื่อ 09.07.2021

หากคุณทำการลงทะเบียนบัญชี App Sabai (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1) หรือจากการใช้บริการใดก็ตามของ App Sabai (ตามข้อกำหนดด้านล่าง) นั่นหมายถึงคุณตกลงที่จะมีพันธะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้ (“เงื่อนไขการใช้บริการ”)

คำว่า “เรา”, “พวกเรา” และ “App Sabai” ตามที่ปรากฏในเงื่อนไขการใช้บริการจะหมายถึงคู่สัญญาของทางแอป (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ด้านล่าง)

บริการต่างๆที่นำเสนอโดย App Sabai ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่ช่วยให้คุณสร้าง เผยแพร่ และจัดการแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับระบบ IOS และ/หรือ Android (การบริการของแอป) บริการใดก็ตามที่นำเสนอผ่าน App Sabai จะถูกอ้างอิงไปยังเงื่อนไขการใช้บริการในฐานะ “การบริการ” คุณสมบัติหรือเครื่องมือใหม่ที่ถูกเพิ่มลงไปในการบริการปัจจุบันจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการ คุณสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บริการรูปแบบล่าสุดได้ตลอดเวลาที่ [ลิงค์ไปยังเว็บเพจ] App Sabai ขอสงวนสิทธิ์ในการอัปเดทและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการโดยการโพสต์การอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงลงบนเว็บไซต์ของแอป โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บริการเป็นระยะเพื่อติดตามการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลต่อคุณ หากคุณไม่ยอมรับการแก้ไขดังกล่าว โปรดยุติการใช้บริการทันที

โปรดอ่าน ทำข้อตกลง และยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดที่มีอยู่หรือที่อ้างอิงไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการรวมถึงนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ (Acceptable Use Policy/“AUP”) และนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนที่คุณจะสมัครใช้งานบัญชี App Sabai หรือใช้งานบริการใดของ App Sabai

1. เงื่อนไขบัญชี

โปรดลงทะเบียนสำหรับบัญชี App Sabai (“บัญชี”) โดยใช้ชื่อจริงตามกฎหมาย ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ และข้อมูลอื่นๆที่ระบุตามความจำเป็นสำหรับการเข้าใช้งานและเข้าใช้บริการต่างๆ App Sabai อาจปฏิเสธิการสมัครใช้งานบัญชีของคุณหรือยกเลิกบัญชีที่มีอยู่ด้วยเหตุผลใดก็ตามในทางดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

คุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

โปรดรับทราบว่าทาง App Sabai จะใช้ที่อยู่อีเมล์ที่คุณให้ไว้ในการเปิดบัญชีหรืออัปเดทเป็นครั้งคราวเพื่อเป็นวิธีหลักในการสื่อสารกับคุณ โปรดตรวจสอบที่อยู่อีเมล์หลักที่ให้ไว้กับทาง App Sabai และต้องเป็นที่อยู่อีเมล์ที่สามารถส่งและรับข้อความได้ การสื่อสารทางอีเมล์ของคุณกับทาง App Sabai จะได้รับการรับรองก็ต่อเมื่อคุณใช้อีเมล์ที่มาจากที่อยู่อีเมล์หลักของคุณเท่านั้น

โปรดรักษารหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัย App Sabai ไม่มีนโยบายรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ

App Sabai ไม่ใช้ตลาดการค้า สัญญาซื้อขายผ่านแอปใดๆก็ตามจะถือเป็นของคุณกับผู้ซื้อโดยตรง

โปรดรับผิดชอบต่อกิจกรรมและเนื้อหาทั้งหมด เช่น ภาพถ่าย รูปภาพ วิดีโอ กราฟฟิก เนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษร ไฟล์เสียง รหัส ข้อมูล หรือข้อมูลที่ถูกอัปโหลด รวบรวม สร้าง จัดเก็บ แสดง แจกจ่าย ส่งต่อ หรือจัดแสดงในการเชื่อมต่อกับแอปของคุณ (“เนื้อหา”)

การฝ่าฝืนหรือการละเมิดข้อกำหนดใดๆในเงื่อนไขการใช้บริการรวมถึง AUP ตามดุลยพินิจของ App Sabai อาจส่งผลให้การใช้บริการของคุณสิ้นสุดลงในทันที

การเปิดใช้งานบัญชี

เจ้าของแอป

บุคคลที่สมัครใช้บริการโดยการเปิดบัญชีจะถือเป็นคู่สัญญา (“เจ้าของแอป”) ตามวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการใช้บริการ และเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานบัญชีที่เกี่ยวข้องใดๆที่เราอาจมอบให้กับเจ้าของแอปในการเชื่อมต่อกับการบริการ

หากคุณสมัครใช้บริการในนามนายจ้างของคุณ เจ้าของแอปจะมีสถานะเป็นนายจ้างของคุณ โปรดใช้ที่อยู่อีเมล์ที่นายจ้างของคุณกำหนดให้หากคุณสมัครใช้บริการด้วยวิธีดังกล่าว โปรดรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นผู้มีอำนาจในการผูกมัดนายจ้างของคุณไว้กับเงื่อนไขการใช้บริการของเรา

App Sabai สามารถเชื่อมกับเจ้าของแอปได้เพียงคนเดียวเท่านั้น เจ้าของแอปอาจมี App Sabai หลายแอปได้ คำว่า “แอป” หมายถึงแอปพลิเคชันมือถือที่เชื่อมโยงกับบัญชีนั้นๆ

เจ้าของแอปและผู้ใดก็ตามที่มีอำนาจในการใช้บัญชีในนามเจ้าของแอปจะถูกอ้างอิงในนามผู้ใช้ App Sabai (“ผู้ใช้”)

บัญชีนักพัฒนาของ Apple

ในการเผยแพร่แอปบนระบบ IOS โปรดสร้างบัญชีนักพัฒนาด้วย Apple (“บัญชีนักพัฒนาของ Apple”) ในขณะที่ App Sabai อาจมีการเข้าถึงบัญชีนักพัฒนา Apple ของคุณเป็นครั้งคราวเพื่อเผยแพร่ อัปเดท หรือทำการเปลี่ยนแปลงแอป โปรดรับผิดชอบในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนักพัฒนา Apple ของคุณ

บัญชีนักพัฒนา Google

ในการเผยแพร่แอปบนระบบ Android โปรดสร้างบัญชีนักพัฒนาด้วย Google Play (“บัญชีนักพัฒนาของ Google”) ในขณะที่ App Sabai อาจมีการเข้าถึงบัญชีนักพัฒนาของ Google ของคุณเป็นครั้งคราวเพื่อเผยแพร่ อัปเดท หรือทำการเปลี่ยนแปลงแอป โปรดรับผิดชอบในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนักพัฒนา Google ของคุณ

เงื่อนไขทั่วไป

โปรดอ่าน ทำข้อตกลง และยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดตามเงื่อนไขการใช้บริการรวมถึง AUP และนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนสมัครเป็นผู้ใช้งาน App Sabai

การสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับการบริการมีไว้สำหรับผู้ใช้งาน App Sabai เท่านั้น

เงื่อนไขการใช้บริการจะอยู่ภายใต้การควบคุมและถูกตีความตามกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ที่ว่าด้วยการขัดกันในทางกฎหมาย

โปรดรับทราบและทำข้อตกลงว่า App Sabai อาจมีการแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยการโพสต์เงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงใหม่ลงบนเว็บไซต์ของ App Sabai สามารถดูได้ที่ [ลิงค์ไปยังเงื่อนไขการใช้บริการ] และการแก้ไขดังกล่าวจะมีผลในวันที่โพสต์ หากคุณใช้บริการของคุณต่อไปหลังจากที่มีการโพสต์เงื่อนไขการใช้บริการที่แก้ไขแล้วบนเว็บไซต์ของ App Sabai จะถือว่าเป็นการตกลงและยอมรับเงื่อนไขนั้นแล้ว หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขใดๆ โปรดอย่าใช้บริการต่อไป

ห้ามใช้บริการ App Sabai เพื่อวัตถุประสงค์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดกฏหมายใดๆในเขตอำนาจศาลของคุณ (รวมถึงการไม่จำกัดการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายลิขสิทธิ์) กฎหมายที่บังคับใช้ในพื้นที่ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายของประเทศไทย โปรดปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับใช้ทั้งหมดในการใช้บริการและการปฏิบัติตามพันธะผูกพันภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการ

โปรดทำข้อตกลงในการห้ามคัดลอก ทำซ้ำ ทำสำเนา ขายต่อ หรือหาผลประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ การใช้บริการ หรือการเข้าถึงการบริการเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก App Sabai

ห้ามทำการซื้อเสิร์ชเอนจิน (search engine) หรือการลงโฆษณาบนหน้าผลการค้นหา (pay per click keywords เช่น Google Ads) หรือชื่อโดเมนที่ใช้ App Sabai หรือเครื่องหมายการค้าของ App Sabai หรือการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบที่มีการเจตนาสะกดคำให้ผิดที่เกี่ยวกับแอป

โปรดส่งคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการไปที่ฝ่ายสนับสนุนของ App Sabai

โปรดเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณอาจถูกถ่ายโอนโดยไม่ต้องเข้ารหัสและมีผลต่อ (a) การส่งผ่านเครือข่ายต่างๆและ (b) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการทางเทคนิคของการเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออุปกรณ์

การบริการอนุญาตให้คุณส่งต่อการสื่อสารบางอย่างไปยังกลุ่มลูกค้าของคุณโดยการแจ้งเตือนแบบพุช (Push Notifications/PN) โปรดใช้บริการ PN ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้บริการ AUP และกฎหมายตามขอบเขตอำนาจของศาลในการส่งข้อความและการรับข้อความของคุณ

โปรดรับทราบและยอมรับเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ รวมทั้งข้อมูลที่ถูกส่งผ่านหรือจัดเก็บโดย App Sabai จะต้องอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว ดูได้ที่ [ลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัว]

เงื่อนไขการใช้บริการอาจปรากฏในรูปแบบภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทย สำหรับความไม่สอดคล้องหรือความขัดแย้งใดๆที่อยู่ระหว่างเงื่อนไขการใช้งานภาษาไทยและเงื่อนไขการใช้งานที่ปรากฏในรูปแบบภาษาอื่นให้ถือว่าเงื่อนไขการใช้บริการฉบับภาษาไทยรูปแบบล่าสุด ดูได้ที่ [ลิงก์ไปยังเงื่อนไขการใช้งาน] มีผลมากกว่าเงื่อนไขในรูปแบบภาษาอื่น ข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขเป็นภาษาไทยทั้งหมดยกเว้นจะถูกกำหนดให้เป็นรูปแบบภาษาอื่นโดยแอป (ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) หรือตามที่กฎหมายบังคับใช้ได้มีการกำหนดไว้

ข้อกำหนดและวาระของเงื่อนไขการใช้งานจะมีข้อผูกพันและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของคู่สัญญาตามเงื่อนไขการใช้บริการและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สืบทอด ผู้รับช่วงต่อ ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต และตัวแทนที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้องทางกฎหมาย App Sabai จะมีการกำหนดเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือได้รับความยินยอมจากคุณ คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์มอบหมายหรือส่งผ่านเงื่อนไขการใช้บริการ สิทธิ์ หรือข้อผูกพันใดๆของคุณในนามของแอปไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรตามดุลยพินิจของทางแอปแต่เพียงผู้เดียว

หากข้อบัญญัติหรือส่วนใดในข้อบัญญัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ไม่สมบูรณ์ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ในแง่ใดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ถือว่าการไม่สมบูรณ์ การผิดต่อกฎหมาย และการไม่สามารถบังคับใช้เหล่านี้จะไม่ส่งผลต่อข้อกำหนดอื่นๆ (หรือส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบของข้อบัญญัติ) ของเงื่อนไขการใช้บริการ และเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกตีความว่าเป็นข้อบัญญัติที่ไม่สมบูรณ์ ผิดกฎหมาย ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นไม่เคยมีอยู่ในเงื่อนไขการใช้บริการ

ส่วนที่ 1, 3(2)-(4), 4, 6-8, 10-11, 14, 16 และ 17 จะยังคงมีผลบังคับใช้หลังจากการยุติหรือการหมดอายุขัยของเงื่อนไขการใช้บริการ

คู่สัญญาของ App Sabai

“คู่สัญญา App Sabai” หมายถึง บริษัท App Sabai จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศไทยซึ่งมีหลายสำนักงาน ดูได้ที่ [ที่อยู่]

คู่สัญญาทุกฝ่ายต้องยอมรับต่อเขตอำนาจศาลของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้บริการโดยไม่สามารถเพิกถอนและต้องปราศจากเงื่อนไขใดๆ

สิทธิ์ของ App Sabai

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยุติการบริการด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการและคุณลักษณะบางอย่างอาจไม่สอดคล้องกับขอบเขตอำนาจศาลในทุกกรณี และเราไม่สามารถสร้างบริการหรือคุณลักษณะใดที่สามารถใช้ได้ในเขตอำนาจศาลนั้น

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธิการให้บริการแก่บุคคลใดในเวลาใดก็ได้

เราอาจทำการลบเนื้อหา ระงับ หรือยุติบัญชีหากเราพิจารณาด้วยดุลยพินิจของเราว่าสินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่ถูกอัปโหลดหรือโพสต์ไปยังแอปของคุณมีการละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา (“AUP”)หรือละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ

หากมีการคุกคามทางวาจาหรือในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงการข่มขู่ในเชิงล่วงละเมิดหรือคาดโทษ) ของลูกค้า App Sabai ทางพนักงาน สมาชิก หรือเจ้าหน้าที่ของแอปจะทำการยุติบัญชีผู้ใช้ทันที

App Sabai ไม่มีการคัดกรองเนื้อหาไว้ก่อนล่วงหน้าและอาจมีการปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใดๆออกจากบริการ รวมถึงแอปของคุณตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการคู่แข่งของคุณและไม่สามารถสัญญาเกี่ยวกับการผูกขาดตลาดใดตลาดหนึ่งโดยเฉพาะ โปรดรับทราบและทำข้อตกลงเพิ่มเติมว่าพนักงานและผู้ทำสัญญาของ App Sabai อาจเป็นลูกค้าหรือผู้ใช้ของแอปเช่นกันและพวกเขาอาจมีการแข่งขันกับคุณ แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของคุณ (ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 6) ในการทำการกระทำดังกล่าว

ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของบัญชี เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพื่อระบุหรือยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชี เอกสารอาจรวมไปถึงสำเนาสแกนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของบัตรเครดิตที่บันทึกไว้ สถานะของคุณในฐานะพนักงานของนิติบุคคล หรือเอกสารอื่นๆ

App Sabai ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของบัญชีและการโอนบัญชีไปยังเจ้าของแอปโดยชอบธรรมตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากเราไม่สามารถระบุเจ้าของแอปตัวจริงได้ App Sabai ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการใช้งานบัญชีชั่วคราวจนกว่าจะมีการระบุตัวตนระหว่างผู้พิพาทในข้อโต้แย้งได้โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์และการเยียวยาอื่นของเรา

การรักษาความลับ

“ข้อมูลที่เป็นความลับ” อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคู่สัญญาและข้อมูลที่ไม่เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะ แต่อาจรวมถึงข้อมูลเฉพาะทางธุรกิจ กระบวนการและสูตรทางเทคนิค ซอฟท์แวร์ รายชื่อลูกค้า รายชื่อลูกค้าในอนาคต ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าในอนาคต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การขาย ต้นทุน (รวมถึงค่าธรรมเนียมในการดำเนินการใดๆ) รายการราคา ข้อมูลทางการเงินอื่นๆที่ไม่ได้เผยแพร่ แผนธุรกิจ ข้อมูลการตลาด ข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ไม่ว่าจะมีเครื่องหมายแสดถึงข้อมูลที่เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์หรือไม่ ข้อมูลที่เป็นความลับของ App Sabai ได้รวมไปถึงข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้รับที่เกี่ยวข้องกับเราหรือการบริการที่ไม่เป็นที่รู้จักต่อบุคคลทั่วไปรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของเราทั้งหมด

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องมีการตกลงที่จะใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติตามพันธะผูกพันดังกล่าวและอื่นๆในเงื่อนไขการใช้บริการรวมถึงที่ได้กล่าวไว้ในข้อที่ 6 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องทำข้อตกลงในการดำเนินการตามขั้นตอนที่เห็นสมควรเทียบเท่ากับขั้นตอนที่ใช้ในการปกป้องข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองเพื่อเป็นการป้องกันการทำสำเนา เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวนอกเหนือจาก (i) พนักงาน ตัวแทน และผู้ทำสัญญารายย่อยจะต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับนั้นเพื่อดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับตามที่ระบุไว้ คู่สัญญาจะต้องดูแลข้อมูลดังกล่าวตามที่จัดหาไว้ให้ ณ ที่นี้และอยู่ภายใต้พันธะผูกพันในการรักษาความลับต่ออีกฝ่าย โดยอย่างน้อยจะต้องมีการรักษาอย่างเข้มงวดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือ (ii) ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกำหนดของคำสั่งของศาลที่มีเขตอำนาจศาลที่เห็นสมควรที่อยู่เหนือคู่สัญญาทุกฝ่ายและสาระสำคัญในเงื่อนไขการใช้บริการ โดยมีเงื่อนไขว่าหากได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ฝ่ายที่ได้รับข้อมูลจะต้องแจ้งฝ่ายเปิดเผยข้อมูลให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีและมีความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามการรักษาข้อมูลที่ถือเป็นความลับ ข้อมูลลับนี้จะต้องไม่รวมถึงข้อมูลใดๆที่ฝ่ายรับข้อมูลจะสามารถพิสูจน์ได้: (A) อยู่ในโดเมนสาธารณะแล้วหรือเป็นที่รู้จักโดยหรืออยู่ในความครอบครองของฝ่ายรับข้อมูลในขณะที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (B) ได้รับการพัฒนาอย่างอิสระโดยฝ่ายรับข้อมูลโดยไม่ต้องใช้หรืออ้างอิงถึงข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่าย และไม่ละเมิดข้อกำหนดใดตามเงื่อนไขการใช้บริการ (C) ได้รับมาอย่างถูกต้องโดยฝ่ายรับข้อมูลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากฝ่ายเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ละเมิดข้อกำหนดใดตามของเงื่อนไขการใช้บริการ

วงเงินจำกัดความรับผิดชอบ

โปรดทำความเข้าใจและทำข้อตกลงว่าตามขอบเขตการอนุญาติโดยกฎหมายบังคับใช้นั้น App Sabai จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบทางตรง แบบทางอ้อม แบบไม่คาดคิด แบบพิเศษ แบบเป็นผลสืบเนื่อง หรือที่เป็นแบบอย่างใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อความเสียหายจากการสูญเสียกำไร ค่าความนิยม การใช้งาน ข้อมูล หรือความสูญเสียอื่นๆ ที่ไม่เป็นรูปธรรมอันเป็นผลจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้บริการได้

ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต App Sabai หรือผู้ผลิตของทางแอปจะไม่มีการรับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไรหรือความเสียหายที่มาจากกรณีที่เป็นผลสืบเนื่อง กรณีไม่คาดคิด หรือกรณีพิเศษใดๆในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับแอป การบริการ หรือเงื่อนไขการใช้บริการ (รวมถึงที่เกิดจากความประมาทใดๆก็ตาม) โปรดทำข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายและคุ้มครองเรา (ตามความเหมาะสม) ผู้ปกครอง บริษัทลูก บริษัทในเครือ หุ้นส่วน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ตัวแทน พนักงาน และผู้ผลิตในการเรียกร้องหรือการขอความต้องการใดๆรวมถึงค่าธรรมเนียมในการว่าจ้างทนายความที่สมเหตุสมผลโดยบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นจากการที่คุณละเมิดเงื่อนไขในการใช้บริการหรือเอกสารอ้างอิงที่ได้รวบรวมไว้ (รวมถึง AUP) หรือการละเมิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

การใช้บริการของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว การบริการจะมีให้ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มีอยู่” โดยไม่มีการรับประกันหรือมีเงื่อนไขใดๆโดนชัดเจน โดยนัย หรือโดยกฎหมาย

App Sabai ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการบริการจะถูกระงับ ตรงเวลา ปลอดภัย หรือปราศจาดความผิดพลาดใดๆ

App Sabai ไม่สามารถรับประกันถึงผลที่ได้รับจากการใช้บริการว่าจะมีความแม่นยำหรือเชื่อถือได้หรือไม่

App Sabai ไม่มีการรับผิดชอบต่อข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีหรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ App Sabai

App Sabai ไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการ ข้อมูล หรือวัสดุที่คุณได้ทำการซื้อหรือได้รับผ่าน App Sabai จะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณหรือข้อผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างการบริการนั้นจะได้รับการแก้ไข

การสละสิทธิ์ การเป็นโมฆะ และข้อตกลงที่สมบูรณ์

ความผิดพลาดของ App Sabai ในการใช้หรือการบังคับใช้ในสิทธิ์หรือข้อบัญญัติใดๆในเงื่อนไขการใช้บริการจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อบัญญัติที่ถูกต้อง หากมีข้อบัญญัติใดในเงื่อนไขการให้บริการ ข้อตกลงและข้อกำหนดทุกรูปแบบ และเอกสารอ้างอิงอื่นๆที่มีการรวบรวมไว้ถูกสร้างขึ้นโดยศาลที่มีขอบเขตอำนาจศาลที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบัญญัติดังกล่างจะมีการเปลี่ยนแปลงและตีความเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อบัญญัติเดิมในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับการอนุญาตทางกฎหมายและข้อกำหนดที่เหลือของเงื่อนไขการใช้บริการจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ 
เงื่อนไขการใช้บริการรวมถึงเอกสารอ้างอิงอื่นๆที่ถูกรวบรวมไว้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ App Sabai และเงื่อนไขนี้จะควบคุมดูแลการบริการและบัญชีของคุณแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ระหว่างคุณและ App Sabai (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงื่อนไขการให้บริการก่อนหน้า)

ทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาของลูกค้า

เราจะไม่มีการแอบอ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่นอกเหนือไปกว่าเนื้อหาที่คุณจัดหามาให้กับการบริการของ App Sabai เนื้อหาทั้งหมดที่คุณอัปโหลดไปที่แอปของคุณจะยังคงถือว่าเป็นทรัพย์สินของคุณ คุณสามารถนำแอปของคุณออกได้ตลอดเวลาด้วยการลบบัญชีผู้ใช้ของคุณ

จากการอัปโหลดเนื้อหา ทางแอปจะถือว่าคุณทำการตกลง: (a) เพื่อให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายอื่นสามารถเข้าชมเนื้อหาที่คุณโพสต์ต่อสาธารณะบนแอปของคุณ; (b) เพื่ออนุญาตให้ App Sabai จัดเก็บ แสดง และใช้เนื้อหาที่เป็นสาธารณะของคุณ; และ (c) App Sabai สามารถตรวจสอบและลบเนื้อหาทั้งหมดที่ส่งไปยังการบริการได้ตลอดเวลาแม้ว่า App Sabai ไม่ได้มีข้อบังคับที่ต้องทำเช่นนั้นก็ตาม

คุณยังคงมีสถานะเป็นเจ้าของเนื้อหาทั้งหมดที่คุณทำการอัปโหลดไปยังแอป อย่างไรก็ตามการทำแอปของคุณเป็นสาธารณะจะถือว่าคุยินยอมให้ผู้อื่นเข้าชมเนื้อหาที่คุณโพสต์แบบสาธารณะในแอปของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้เนื้อหาเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับใช้ใดๆที่แอปกำหนด

App Sabai จะมีสิทธิที่ไม่ผูกขาดและใบอนุญาตในการใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า บริการ หรือโลโก้ที่เกี่ยวข้องกับแอปขอบคุณเพื่อส่งเสริมการบริการ

การชำระค่าธรรมเนียม

โปรดชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ (“ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก”) และค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการซื้อการแจ้งเตือนแบบพุช (Push Notification /PN) เพิ่มเติมนอกเหนือจาก AUP (“ค่าธรรมเนียม PN เพิ่มเติม”) ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกและค่าธรรมเนียม PN เพิ่มเติมจะถูกเรียกรวมกันว่า “ค่าธรรมเนียม”

โปรดบันทึกวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องไว้กับเราเพื่อชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นและที่จะเกิดขึ้นซ้ำในอนาคต App Sabai จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากวิธีการชำระเงินที่คุณอนุญาต (“Authorized Payment Method”) และ App Sabai จะยังคงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยวิธีการชำระเงินดังกล่าวจนกว่าการบริการจะสิ้นสุด ค่าธรรมเนียมใดๆที่มีการค้างชำระจะถูกเรียกเก็บเต็มจำนวน ซึ่งค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และการชำระเงินทั้งหมดจะอยู่ในรูปสกุลเงินบาท (THB) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นสกุลเงินอื่น

ค่าธรรมเนียนการสมัครสมาชิกจะต้องมีการชำระล่วงหน้าและจะถูกเรียกเก็บภายในระยะเวลา 30 วัน (วันที่ดังกล่าวจะถูกเรียกว่า “วันที่เรียกเก็บเงิน/Billing Date”) คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในวันดังกล่าวสำหรับค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระทั้งหมดที่ไม่เคยถูกเรียกเก็บก่อนหน้า ค่าธรรมเนียมจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ซึ่งจะถูกส่งไปยังเจ้าของแอปผ่านอีเมล์ที่ให้ไว้ ผู้ใช้มีเวลา 2 สัปดาห์ในการจัดการและแก้ไขปัญหาใดๆเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิก

หากเราไม่สามารถประมวลผลการชำระค่าธรรมเนียมได้โดยวิธีการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต เราจะพยายามเรียกเก็บเงินอีกครั้งโดยวิธีเดิมในอีก 3 วัน หากความพยายามครั้งต่อมายังไม่สำเร็จ เราจะพยายามดำเนินการอีกเป็นครั้งสุดท้ายภายใน 3 วันหลังจากการเรียกเก็บครั้งที่สอง หากความพยายามครั้งสุดท้ายของเราไม่ประสบผลสำเร็จ เราอาจระงับและเพิกถอนการเข้าถึงบัญชีและการใช้บริการของคุณ บัญชีของคุณจะถูกเปิดใช้งานอีกครั้งเมื่อคุณทำการชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ค้างชำระและค่าธรรมเนียมที่ใช้ในรอบการเรียกเก็บเงินถัดไป คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบัญชีหรือแอปของคุณในช่วงเวลาที่ถูกระงับการใช้งาน หากค่าธรรมเนียมยังมีการค้างชำระเป็นเวลา 60 วัน App Sabai ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของคุณ

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดไม่รวมถึงสินค้าและบริการของรัฐบาลกลาง หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หรือเทศบาลท้องถิ่น รวมถึงภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มีผลบังคับใช้ในอนาคต (“ภาษี”)

โปรดรับผิดชอบภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการสมัครสมาชิกหรือซื้อผลิตภัณฑ์และการบริการของ App Sabai ตามขอบเขตการเรียกเก็บภาษีของ App Sabai ภาษีเหล่านี้จะถูกคำนวณโดยใช้อัตราภาษีตามที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินที่คุณให้ไว้กับเรา จำนวนเงินดังกล่าวจะเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์และการบริการซึ่งจะถูกเรียกเก็บเงินตามวิธีชำระเงินที่ได้รับอนุญาตจากคุณ หากคุณได้รับการยกเว้นจากการชำระภาษีดังกล่าว คุณต้องแสดงหลักฐานการได้รับการยกเว้นของคุณให้เราทราบ ซึ่งเขตอำนาจศาลบางแห่งมีใบรับรองต้นฉบับที่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อรับรองสถานะการยกเว้นภาษี การยกเว้นภาษีจะใช้ได้นับจากและหลังจากวันที่เราได้รับหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่ถูกส่งไปยัง App Sabai หากคุณไม่ถูกเรียกเก็บภาษีจาก App Sabai โปรดรับผิดชอบในการพิจารณาว่าต้องชำระภาษีด้วยตนเองหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น โปรดชำระภาษีด้วยตนเองให้กับหน่วยงานด้านภาษีในเขตอำนาจศาลของคุณ

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย โปรดรับทราบว่าจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณจะต้องชำระให้กับ App Sabai ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการจะถูกชำระให้ฟรีและไม่มีการหักเงิน หรือการหัก ณ ที่จ่ายใดๆ นอกเหนือจากภาษีที่ App Sabai เรียกเก็บถึงคุณและนำส่งไปยังหน่วยงานด้านภาษีในนามของคุณ การหักเงินหรือการหักภาษี ณ ที่จ่ายใดๆที่กฎหมายกำหนดจะถือเป็นหน้าที่ของคุณและชำระแยกให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้อง App Sabai มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการด้วยวิธีการชำระเงินที่คุณอนุญาตโดยไม่ต้องคำนึงถึงการหักเงินหรือการหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวที่อาจจำเป็น

โปรดรับผิดชอบต่อภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลจากการขายที่เกิดขึ้นโดยตรงในแอปของคุณ

App Sabai ไม่มีนโยบายการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น

การยกเลิกและการสิ้นสุดการใช้งาน

คุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณและยุติเงื่อนไขการใช้บริการได้ตลอดเวลาโดยการติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ App Sabai จากนั้นทำตามคำแนะนำเฉพาะทางที่ระบุไว้ในการตอบรับของ App Sabai

กรณีสิ้นสุดการใช้บริการโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยสาเหตุใดก็ตาม:

App Sabai จะยุติการให้บริการและคุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้อีก

คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนจากค่าธรรมเนียมใดๆตามสัดส่วนหรืออื่นๆเว้นแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นกรณีอื่นในเงื่อนไขการใช้บริการ 

ยอดค่าใช้บริการใดๆที่มีการค้างชำระบน App Sabai สำหรับการใช้บริการของคุณจนถึงวันที่การยกเลิกดังกล่าวมีผลบังคับใช้จะถือว่าถึงกำหนดชำระทันทีและต้องชำระเต็มจำนวน และ

แอปของคุณจะยุติการทำงาน

กรณีในวันสิ้นสุดการใช้บริการ หากมีค่าธรรมเนียมค้างชำระใดๆที่เป็นหนี้ของคุณ คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ฉบับสุดท้ายทางอีเมล์ เมื่อใบแจ้งหนี้นั้นได้รับการชำระเต็มจำนวนแล้ว คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินอีก

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติการใช้บริการแอป เงื่อนไขการใช้บริการ หรือบัญชีของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) การยุติเงื่อนไขการใช้บริการจะไม่กระทบต่อสิทธิ์หรือข้อผูกพันใดๆที่เกิดขึ้นก่อนวันที่สิ้นสุดการใช้งาน

การฉ้อโกง: App Sabai อาจระงับหรือยุติบัญชีของคุณหากเราสงสัยว่าคุณ (โดยการลงโทษ การระงับข้อพิพาท การประกัน หรือการตรวจสอบสัญญา หรืออื่นๆ) มีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโดยไม่มีข้อจำกัดในการเยียวยาใดๆทั้งสิ้น

การปรับเปลี่ยนบริการและราคา

ค่าใช้จ่ายในการบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายใน 30 วันหลังการแจ้งล่วงหน้าผ่านแอป การแจ้งเตือนดังกล่าวอาจมีการโพสต์การเปลี่ยนแปลงไปยังเว็บไซต์ของ App Sabai (AppSabai.com) หรือเมนูการดูแลระบบบัญชี App Sabai ของคุณผ่านทางประกาศได้ตลอดเวลา

App Sabai ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยุติการบริการ(หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของการบริการ) เมื่อใดก็ได้และเป็นครั้งคราวโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดเป็นอย่างอื่น)

App Sabai จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงราคา การระงับ หรือการไม่ต่อเนื่องในการให้บริการ

บริการเบต้า

ในบางครั้ง App Sabai อาจเชิญคุณให้ใช้คุณลักษณะรุ่นทดลองหรือรุ่นเบต้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและอาจยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด ("บริการเบต้า") ตามดุลยพินิจของแอป บริการเบต้าอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่ง App Sabai จะจัดเตรียมให้คุณก่อนใช้งานบริการดังกล่าว บริการเบต้า การสนทนาและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถือเป็นความลับของ App Sabai และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามข้อตกลง โปรดทำข้อตกลงว่าคุณจะไม่ทำการแถลงการณ์ที่เป็นสาธารณะใดๆ หรือเปิดเผยการเข้าร่วมของคุณในบริการเบต้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากแอปโดยไม่จำกัดกฎเกณฑ์ทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น App Sabai จะไม่รับรองหรือรับประกันว่าบริการเบต้าจะสามารถทำงานได้ App Sabai อาจยุติบริการเบต้าเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรตามดุลยพินิจของแอป App Sabai จะไม่รับผิดชอบต่ออันตรายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการเบต้า บริการเบต้าอาจไม่ทำงานในลักษณะเดียวกับรูปแบบล่าสุด App Sabai อาจเปลี่ยนแปลงหรือไม่ปล่อยบริการเบต้ารูปแบบล่าสุดหรือในเชิงพาณิชย์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

ผลตอบรับและคำวิจารณ์

App Sabai ยินดีรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือการเพิ่มเติมการให้บริการ การเปิดเผยความคิด ข้อเสนอแนะ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิจารณ์การบริการใดๆก็ตามในทุกกรณี (เรียกรวมกันว่า “ผลตอบรับ”) ให้กับ App Sabai จะต้องไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับหรือความคาดหวังในการได้รับค่าตอบแทน การส่งคำติชมไปยัง App Sabai (ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือการโพสต์ลงบนฟอรัมหรือหน้าใดๆของ App Sabai) จะถือว่าคุณได้สละสิทธิ์ทั้งหมดในการเขียนข้อเสนอแนะและ App Sabai จะมีอิสระในการดำเนินการและใช้ผลตอบรับคุณได้ให้ไว้หรือที่ถูกแก้ไขโดย App Sabai ตามที่ต้องการโดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากคุณหรือบุคคลที่สาม

การแจ้ง DMCA และขั้นตอนการลบออก

App Sabai สนับสนุนในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและขอให้ผู้ใช้แอปปฏิบัติเช่นเดียวกัน เรามีนโยบายที่จะรับมือในการแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหมด หากมีคนสงสัยว่าผู้ใช้งานรายใดของเรากำลังละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา พวกเขาสามารถส่งประกาศ DMCA ไปยังตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของ App Sabai โดยใช้แบบฟอร์มของเรา เมื่อได้รับประกาศ DMCA เราอาจลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกอ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เมื่อได้รับการแจ้งเตือนการลบเนื้อหาออกแล้ว ผู้ใช้สามารถตอบกลับด้วยการยื่นเรื่องขอโต้แย้งโดยใช้แบบฟอร์มของเรามีต้องการคัดค้านการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนมีเวลา 14 วันทำการหลังจากที่เราได้รับการยื่นเรื่องขอโต้แย้งเพื่อขอคำสั่งศาลที่ห้ามผู้ใช้งานจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ มิฉะนั้นเราจะทำการแก้ไขเนื้อหานั้นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ประกาศ DMCA และขั้นตอนการลบออก

สิทธิ์ของบุคคลที่สาม

บันทึกสำหรับ App Sabai และบริษัทในเครือ ผู้ใช้แอป หรือใครก็ตามที่เข้าถึงบริการ App Sabai ตามเงื่อนไขการใช้บริการ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาในเงื่อนไขการใช้บริการจะไม่มีสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆของเงื่อนไขในการใช้บริการโดยไม่คำนึงถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกระบุชื่อด้วยชื่อในฐานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มหรือในการโต้ตอบคำอธิบายเฉพาะเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการใช้บริการ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลต่อสิทธิ์ของผู้รับโอนสิทธิ์หรือผู้รับโอนเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต

ความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล

App Sabai มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของคุณ โปรดรับทราบและทำข้อตกลงว่าการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ App Sabai สำหรับการใช้บริการจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

App Sabai, Co. Ltd.
180 หมู่ 11, ต.ป่าแดด, อ.เมือง, จ.เชียงใหม่ 50100, Thailand
Email: support@appsabai.com


App Sabai Co. Ltd. - All Rights Reserved