Privacy Policy

App Sabai เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและมุ่งมั่นที่จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยวิธีที่โปร่งใส

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่ App Sabai เก็บรวบรวม ใช้งาน และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณในขณะที่คุณใช้งานแอปมือถือหรือเว็บไซต์ของ App Sabai (“บริการ”) หรือเมื่อคุณมีการโต้ตอบกับเรา นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้สิทธิ์และตัวเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ

การบริการถูกออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าของ App Sabai (“ผู้ออกแบบ”) สามารถสร้าง เผยแพร่ และใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับระบบ ios และ Android ดังนั้นลูกค้าสามารถให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และการบริการให้กับแฟนๆ ผู้ติดตาม หรือลูกค้า (เรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้แอป”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้งานบริการของเราหรือมีการโต้ต้อบกับเรา การเข้าถึงบริการของคุณจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการ เงื่อนไขสำคัญที่ไม่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวจะอยู่ในเงื่อนไขการใช้บริการของเรา

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียดก่อนเข้าถึงและใช้งานบริการของเรา หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเรา

ผู้เยาว์

ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนการใช้บริการ คุณจำเป็นต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะสามารถใช้บริการได้ App Sabai จะไม่มีการรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่เกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยมีเจตนาแอบแฝงและเราจะทำการลบข้อมูลดังกล่าวหากเราได้รับรายงานว่ามีการส่งผ่านข้อมูลผ่านบริการของเรา

พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่สงสัยว่า App Sabai อาจมีข้อมูลส่วนตัวจากเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปีสามารถส่งคำร้องไปยังฝ่ายสนับสนุนของเราเพื่อให้เราทำการลบข้อมูลดังกล่าว

ภาพรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งได้รับการระบุตัวตนหรือที่สามารถระบุตัวตนได้ วิธีที่เราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราทำหน้าที่เป็น "ผู้ควบคุม" หรือเป็น "ผู้ประมวลผล" ของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ผู้ควบคุมคือนิติบุคคลซึ่งจะตัดสินใจว่าจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรและเพราะเหตุใด ผู้ประมวลผลจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุมตามแนวทางของผู้ควบคุม

บทบาทของ App Sabai ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

App Sabai เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการรวบรวมและประมวลผลเกี่ยวกับข้อบัญญัติในการให้บริการ ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเราเมื่อคุณสร้างบัญชี สมัครเข้าร่วมแผนสมาชิก(subscription plan) ซื้อหลักสูตร และอื่นๆ โปรดเลือกหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการรวบรวม” ของนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อดูข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมที่ App Sabai ได้ทำการรวบรวมในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล

บทบาทของ App Sabai ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยนักออกแบบ

นักออกแบบจะมีสถานะเป็นเจ้าของเนื้อหาที่พวกเขาอัปโหลด ส่ง หรือมอบให้กับบริการ (“เนื้อหา”) และเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆรวมถึงเนื้อหาที่พวกเขาได้ทำการอัปโหลด โดย App Sabai จะทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลเนื้อดังกล่าวในนามของนักออกแบบ

เมื่อผู้ใช้ทำการสร้างบัญชีบนแอป App Sabai จะอนุญาตให้นักออกแบบเข้าถึงชุดข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้แอป (“ข้อมูลผู้ใช้แอป”) เพื่อให้นักออกแบบสามารถให้บริการกับผู้ใช้แอปได้ App Sabai และนักออกแบบแต่ละคนอาจมีการใช้ข้อมูลของผู้ใช้แอปเพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจของตนเองตลอดเวลาโดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของเงื่อนไขการใช้บริการ นักออกแบบและ App Sabai ต่างทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมอิสระในการใช้ข้อมูลผู้ใช้แอป

นักออกแบบจะรับทราบและทำข้อตกลงในการรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาเป็นผู้ควบคุม

หากคุณเป็นผู้ใช้แอปที่ถูกนักออกแบบเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อนักออกแบบโดยตรงและตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของนักออกแบบในกรณีที่คุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีที่นักออกแบบมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

App Sabai จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับว่าคุณมีการโต้ตอบกับบริการของเราอย่างไร โปรดทราบว่าประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้นมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการใช้บริการของคุณในฐานะนักออกแบบหรือผู้ใช้แอป

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเรา (หรือที่เราอาจได้รับจากบุคคลอื่น)

เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเราโดยตรง เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลอื่น เช่น จากผู้ใช้รายอื่นหรือผู้ประมวลผลการชำระเงินของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากผู้ใช้บริการของเรา

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี หากต้องการใช้คุณสมบัติบางอย่างของบริการ โปรดลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีกับ App Sabai คุณจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างแก่เรา เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ และรหัสผ่านของคุณสำหรับการดำเนินการดังกล่าว

สำหรับการรวมตัวของบุคคลที่สาม คุณอาจมีการอนุญาตให้บริการของเราสามารถโต้ตอบกับบุคคลที่สามได้ (เช่น ผู้ให้บริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ หรือ cloud computing) ข้อมูลที่คุณอนุญาตให้ App Sabai เข้าถึงนั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบริการ และจะมีผลต่อการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่คุณและสิ่งที่คุณใช้ในการเชื่อมต่อได้ทำการสร้างขึ้นขณะใช้บริการดังกล่าว บริการของบุคคลที่สามจะถูกดำเนินการ ควบคุม และดูแลโดยบุคคลที่สามอื่นๆที่ไม่ได้มีบทบาทในการดำเนินการ ควบคุม และดูแลการบริการโดย App Sabai โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของการใช้บริการของบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจวิธีที่พวกเขารวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับเราหรือบุคคลที่สามอื่นๆ

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ คุณอาจเลือกให้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆกับเรา เช่น เราอาจมีการเก็บรวบรวมรายชื่อ ที่อยู่อีเมล์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆเมื่อคุณทำการกรอกแบบสำรวจ เข้าร่วมการแข่งขันหรือข้อเสนอพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนจาก App Sabai เรียกร้องการสนับสนุนลูกค้า หรือสื่อสารกับเราด้วยวิธีอื่น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวมจากนักออกแบบ

สำหรับแผนต่างๆของ App Sabai เมื่อคุณสมัครใช้งานแผน App Sabai เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครของคุณ เช่น ธุรกิจและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณ คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินโดยตรงให้กับผู้ประมวลผลการชำระเงินบุคคลที่สามของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวมจากผู้ใช้แอป

สำหรับแผนการสมัครสมาชิกของนักออกแบบ เมื่อคุณทำการสมัครแผนการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินในแอปของนักออกแบบ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง เช่น วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของระยะเวลาการสมัครสมาชิก เป็นต้น

สำหรับการมีส่วนร่วมในเนื้อหา เมื่อคุณเข้าถึงเนื้อหาที่นักออกแบบจัดหาให้โดยใช้บริการของเรา App Sabai จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมเนื้อหาดังกล่าวของคุณ เช่น หลักสูตรที่คุณทำการลงทะเบียนและบทเรียนที่คุณเรียนจบ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติจากการโต้ตอบของคุณกับบริการของเรา

ข้อมูลการใช้งาน App Sabai จะทำการบันทึกข้อมูลการใช้งานเมื่อคุณเยี่ยมชมและใช้บริการของเรา ข้อมูลนี้อาจรวมถึง IP Address ประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา เช่น ในหน้าเพจที่คุณเข้าชมเมื่อคุณทำการเข้าชมเพจและคลิกลิงก์(link)ต่างๆ

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน App Sabai อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณผ่านการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน คุกกี้คือชิ้นส่วนของข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ข้อความที่เบราว์เซอร์ของคุณจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณและส่งกลับมาให้เราเมื่อมีการขอและอาจเป็นเทคโนโลยีบางอย่างที่คล้ายกัน โปรดดูนโยบายคุกกี้ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน 

ตำแหน่งที่ตั้งโดยสังเขป เราอาจได้รับและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งโดยสังเขปของคุณ เช่น เราอาจระบุจาก IP Address และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับตัวคุณ App Sabai จะไม่มีการขอหรือติดตามข้อมูลตำแหน่งใดๆที่ตรงตามความเป็นจริง

วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

วัตถุประสงค์หลักของเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และสามารถกำหนดได้เองเพื่อใช้ในการสนับสนุนลูกค้า การโฆษณาและการสื่อสารทางการตลาด การวิจัยและการพัฒนาการบริการ และเพื่อให้บริการและผู้ใช้ของเราปลอดภัยและมั่นคง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจดังต่อไปนี้:

เพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการของเรา เพื่อให้บริการตามที่คุณขอ เพื่อปรับปรุงการบริการ และปรับแต่งการบริการของ App Sabai

สำหรับการสนับสนุนลูกค้า

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบ ตอบกลับ และแก้ไขข้อสงสัยของลูกค้า ส่งประกาศทางเทคนิคและการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย และให้การสนับสนุนและบริการด้านการดูแลระบบอื่นๆ

สำหรับการสื่อสารทางการตลาดและการโฆษณา

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพัฒนาโฆษณาที่ตรงเป้าหมายทั้งในและนอกบริการของเราและเพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ ข้อเสนอ และโปรโมชั่นของเรา รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการของ App Sabai ที่คุณอาจสนใจ

เพื่อการวิจัยและการพัฒนาการบริการ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดการเกี่ยวกับการวิจัยตลาดและพัฒนาบริการใหม่ๆเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับคุณและเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในทางธุรกิจของเรา

เพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมายและความปลอดภัย

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกัน ตรวจจับ ตรวจสอบ และใช้มาตรการเพื่อต่อต้านการกระทำความผิดทางอาญา การฉ้อโกง การใช้บริการในทางที่ผิดหรือการสร้างความเสียหายให้กับบริการหรือเครือข่ายของเรา การคุกคามและการละเมิดอื่นๆต่อสิทธิ์ของ App Sabai หรือของบุคคลที่สาม

วิธีที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

App Sabai แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามภายใต้กรณีที่มีการอธิบายไว้ด้านล่างเท่านั้น เราไม่มีการขายหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณในการพิจารณาทางการเงินหรือในการตีมูลค่ารูปแบบอื่นๆ
 
การแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้แอปกับนักออกแบบ

เมื่อคุณเข้าร่วมในเนื้อหา App Sabai จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับคุณ ("ข้อมูลผู้ใช้แอป") กับนักออกแบบเพื่อเป็นการอนุญาตให้นักออกแบบสามารถให้บริการของพวกเขากับคุณได้ ชุดข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแบ่งปันกับนักออกแบบจะถูกจำกัด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวคือข้อมูลดังต่อไปนี้:

ข้อมูลบัญชี รวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

ข้อมูลการซื้อ รวมถึงจำนวนเงินที่ชำระ ที่อยู่ของคุณ และข้อมูลการเรียกเก็บเงินอื่นๆ (แต่จะไม่รวมถึงหมายเลขบัตรเครดิตของคุณ ซึ่งเราจะไม่มีการเก็บรวบรวม)

IP Address

ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคุณในเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงเนื้อหาที่คุณใช้

ข้อความใดก็ตามที่คุณมีการแลกเปลี่ยนกับนักออกแบบผ่าน App Sabai

App Sabai จะให้ข้อมูลผู้ใช้แอปแก่นักออกแบบในกรณีที่มีการซื้อหรือการสร้างบัญชีโดยผู้ใช้แอปในเนื้อหาของนักออกแบบเท่านั้น

App Sabai จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นเกี่ยวกับผู้ใช้แอปต่อนักออกแบบ

ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมใดที่ถูกแบ่งปันโดยผู้ใช้แอปกับนักออกแบบนั้นจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ใช้แอป นักออกแบบมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แอปที่พวกเขาเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ หากผู้ใช้แอปมีคำถามเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของนักออกแบบ โปรดติดต่อนักออกแบบโดยตรงและขอทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของนักออกแบบ
 
การแบ่งปันข้อมูลนักออกแบบกับผู้ใช้แอปและผู้ใช้รายอื่น

หากคุณใช้บริการของเราในการเพื่อเผยแพร่เนื้อหา ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงเนื้อหาจะสามารถเข้าชมข้อมูลที่มีอยู่ในเนื้อหาของคุณได้

โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณแบ่งปันหรือเนื้อหาที่คุณเผยแพร่ในประวัติ โพสต์ ความคิดเห็น หรือส่วนที่เป็นสาธารณะอื่นๆผ่านบริการของเราจะถือเป็นข้อมูลสาธารณะ เนื่องจากข้อมูลนี้เป็นสิ่งที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เราจึงไม่สามารถควบคุมวิธีที่ผู้อื่นจะปฏิบัติต่อข้อมูลนี้ได้ เราขอให้คุณใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเลือกที่จะแบ่งปัน และละเว้นจากการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณและของบุคคลอื่น

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

จากการบริการแบบสื่อสารร่วม

หากคุณเลือกที่จะรวมบริการของบุคคลที่สามเข้ากับบริการของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกแบ่งปันให้กับบุคคลเหล่านั้น โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เป็นของการบริการบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจวิธีที่พวกเขาเก็บรวบรวม ใช้งาน และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความพึงพอใจของคุณ

App Sabai อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามหากคุณยินยอมให้เราทำเช่นนั้นหรือตามคำแนะนำของคุณ เช่น การส่งข้อมูลดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราทำธุรกรรมตามคำขอของคุณ
 
จากผู้ให้บริการ

เราอาจมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ขาย ที่ปรึกษา ผู้ดำเนินการชำระเงิน และผู้ให้บริการอื่นที่ให้บริการบางอย่างกับเราและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา บริการเหล่านี้อาจรวมถึงการให้การสนับสนุนลูกค้า การดำเนินธุรกิจและการวิเคราะห์การขาย การสนับสนุนการทำงานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา การอำนวยความสะดวกในการประมวลผลการชำระเงิน และการสนับสนุนคุณสมบัติอื่นๆที่นำเสนอผ่านบริการของเรา

ผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้มาตรการการรักษาความลับและความปลอดภัยที่เหมาะสม

จากหุ้นส่วนทางธุรกิจ

เราอาจมีการร่วมมือกับบุคคลที่สามเป็นครั้งคราวเพื่อเสนอกิจกรรม โปรโมชั่น การแข่งขัน และโปรแกรมอื่นๆให้กับคุณ คุณอาจจำเป็นต้องให้ที่อยู่อีเมล์และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆในการเข้าร่วมข้อเสนอเหล่านี้ เราจะเปิดเผยที่อยู่อีเมล์ของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆกับหุ้นส่วนทางธุรกิจก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคุณอย่างชัดเจนในการกระทำดังกล่าว

จากผู้เข้าร่วมการโฆษณาและการวิเคราะห์

เราอาจแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับผู้โฆษณาบุคคลที่สาม เครือข่ายโฆษณา และผู้ให้บริการวิเคราะห์ผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน บุคคลที่สามเหล่านี้อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส่งผ่านโดยคอมพิวเตอร์ เบราว์เซอร์ หรืออุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อตอบสนองต่อคำขอสำหรับเนื้อหา เช่น ค่าเอกลักษณ์ (unique identifiers) IP Address หรือข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ โปรดดูนโยบายคุกกี้ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันของเรา 

จากบริษัทในเครือ
 
เราอาจมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ปกครอง บริษัทในเครือ และบริษัทอื่นๆภายใต้การควบคุมและความเป็นเจ้าของร่วมกันภายใต้เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่สำคัญขององค์กร เช่น การขายธุรกิจ การขายกิจการ การควบกิจการ การรวมบัญชี การขายทรัพย์สินในกรณีที่ล้มละลาย หรือการเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์เหล่านี้ นิติบุคคลอื่นใดที่ซื้อเราหรือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของเราจะมีสิทธิ์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไป แต่เฉพาะในลักษณะที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เว้นแต่คุณจะมีการทำข้อตกลงเป็นอย่างอื่น

การเปิดเผยข้อมูลทางกฎหมาย

App Sabai อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากได้รับคำสั่งจากศาลฎีกาหรือจากหน่วยงานอื่นของรัฐ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเนื่องจากเรามีความบริสุทธิ์ใจที่จะเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อ:

ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งศาล คำขอของรัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย;

ปกป้องและออกรับแทน App Sabai หรือสิทธิ์และทรัพย์สินของบุคคลที่สาม หรือความปลอดภัยของ App Sabai ผู้ใช้ของเรา พนักงานของเรา หรือผู้อื่น; หรือ

ป้องกัน ตรวจจับ ตรวจสอบ และใช้มาตรการต่อต้านการกระทำผิดทางอาญา การฉ้อโกงและการใช้ในทางที่ผิด หรือการใช้บริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือเพื่อบังคับใช้เงื่อนไขในการใช้บริการของเราหรือข้อตกลงหรือนโยบายอื่นๆ

ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อตอบสนองต่อคำขอดังกล่าว เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณด้วยเหตุผลที่ไม่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ อย่างไรก็ตามเราจะทำการแจ้งคุณล่วงหน้าก่อนที่เราจะมีการกระทำดังกล่าว

สิทธิและตัวเลือกของคุณ

App Sabai ให้ตัวเลือกสำหรับคุณในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอง ตัวเลือกดังกล่าวจะรวมถึงการเข้าถึง อัปเดต หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตลอดจนตัวเลือกวิธีการสื่อสารที่คุณต้องการได้รับจากเรา ตำแหน่งที่ตั้งของคุณอาจทำให้คุณมีสิทธิเพิ่มเติมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ดูส่วน 'ข้อกำหนดเฉพาะในเขตอำนาจศาล' ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวเฉพาะตามตำแหน่งที่ตั้ง)

คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับเรา แต่นั่นอาจทำให้คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัติบางอย่างในบริการของเราได้เนื่องจากข้อมูลนั้นอาจจำเป็นสำหรับคุณในการลงทะเบียนสำหรับบัญชี ซื้อบริการ App Sabai ใช้เนื้อหา เข้าร่วมในข้อเสนอส่งเสริมการขาย ขอรับการสนับสนุนลูกค้า หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆบนบริการของเรา

โปรดดูที่ 'คำขอความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการยืนยัน' ด้านล่างสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการส่งคำขอความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

สิทธิ์ของผู้ใช้แอปที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการแบ่งปันกับนักออกแบบ

โปรดทราบว่าในกรณีที่คุณต้องการใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่นักออกแบบเป็นผู้ควบคุม คุณจำเป็นต้องติดต่อนักออกแบบโดยตรงเพื่อใช้สิทธิ์นั้น

การเข้าถึง การอัปเดต และการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับคุณได้โดยการติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเรา

คุณสามารถส่งคำขอความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเพื่อรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้มีลักษณะไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อทำการแก้ไขตามความจำเป็น โปรดทราบว่าเราอาจไม่มีการรองรับคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้หากเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าข่ายการละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือเป็นการทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง

หากคุณต้องการให้ App Sabai ลบบัญชีของคุณหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวคุณ คุณสามารถส่งคำขอสำหรับการลบข้อมูลได้ โปรดทราบว่าเมื่อเราลบบัญชีของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้แบ่งปันกับผู้อื่น (เช่น ผ่านความคิดเห็นหรือแบบฟอร์มการรับข้อมูล) อาจยังคงมองเห็นได้ App Sabai จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับคุณเมื่อจำเป็นตามสมควรเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของเรา

การยืนยันและคำขอความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

คุณสามารถส่งคำขอเพื่อเข้าถึง อัปเดต หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยการส่งอีเมล์ไปที่ฝ่ายสนับสนุนของเราจากที่อยู่อีเมล์ที่เชื่อมกับบัญชีของคุณ

หากคุณต้องการยื่นคำร้องภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวในเขตอำนาจศาลของคุณ โปรดแจ้งให้เราทราบว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนและต้องการใช้สิทธิ์ใด โปรดดูที่ 'ข้อกำหนดเฉพาะในเขตอำนาจศาล' ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวเฉพาะตามขอบเขตอำนาจศาลของคุณ 

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่เราจะประมวลผลคำขอความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณ ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถติดต่อเราผ่านที่อยู่อีเมล์ที่เชื่อมกับบัญชีของคุณ เราอาจจำเป็นต้องได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับเราเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำขอที่คุณส่งให้เรา

คุณสามารถกำหนดตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเพื่อทำการยื่นคำขอความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในนามของคุณ ในการดำเนินการดังกล่าว เราจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณหรือมีหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องและเราอาจตรวจสอบความถูกต้องของคำขอกับคุณโดยตรง

การควบคุมการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขาย

คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายบางส่วนหรือทั้งหมดของเราผ่านลิงก์ยกเลิกการสมัครในอีเมล์หรือโดยการส่งอีเมล์ถึงฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเรา

หากคุณเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขาย เราอาจยังคงมีการส่งการสื่อสารทางธุรกรรมให้คุณ เช่น ประกาศเกี่ยวกับการบริการ ประกาศด้านการบริหารและกฎหมาย และข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณโดยไม่เปิดโอกาสให้คุณเลือกไม่รับการสื่อสารเหล่านี้ หากคุณไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไปหรือไม่ต้องการได้รับการสื่อสารใดจากเรา (ยกเว้นสิ่งที่จำเป็นตามกฎหมาย) โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเราเพื่อให้เราทำการลบบัญชีของคุณ

โปรดทราบว่าการเลือกไม่รับการสื่อสารทางอีเมล์เพื่อส่งเสริมการขายจะมีผลในอนาคตเท่านั้น (เช่น หุ้นส่วนด้านการประมวลผลบัตรเครดิต) ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าหรืออัปเดตข้อมูลของคุณ คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าดังกล่าวโดยตรงกับบุคคลที่สามนั้นๆ

การควบคุมคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น หากคุณต้องการตั้งค่าในรูปแบบดังกล่าว คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ลบหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ตามปกติ โปรดทราบว่าการลบคุกกี้หรือสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้อาจจำกัดความสามารถของคุณในการใช้บริการบางส่วนของเราที่จำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการประมวลผล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันของเรา และวิธีที่คุณสามารถยกเลิกได้ โปรดดูนโยบายคุกกี้ของเรา

ห้ามติดตามสัญญาณ

เบราว์เซอร์ของคุณอาจเสนอตัวเลือกกับคุณในการส่งคำแนะนำ "ห้ามติดตาม" ไปยังเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มีมาตรฐานที่ยอมรับได้ว่าเว็บไซต์ควรตอบสนองต่อคำแนะนำนี้อย่างไร เราจึงไม่สามารถจำแนกหรือตอบสนองต่อสัญญาณเหล่านี้ได้

ข้อกำหนดเฉพาะในเขตอำนาจศาล

ผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจของยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป ("GDPR") และกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆ ผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์มีสิทธิ์ขอเข้าถึง แก้ไข หรือลบล้าง ของข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาภายใต้เงื่อนไขบางประการ; การขอการจำกัดการประมวลผล; การคัดค้านการประมวลผล การเพิกถอนความยินยอมจากการประมวลผล การพกพาข้อมูล และการส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล

หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ และต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้ โปรดส่งอีเมล์ไปที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเราในหัวข้อ 'การยืนยันและคำขอความเป็นส่วนตัวของข้อมูล' ด้านบน โปรดเขียนระบุ "คำขอ GDPR" ในหัวเรื่องและระบุที่อยู่ทางไปรษณีย์และประเทศที่พำนักของคุณ

App Sabai จะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเฉพาะกรณีที่แอปมีพื้นฐานทางกฎหมายในการกระทำดังกล่าวเท่านั้น พื้นฐานทางกฎหมายเฉพาะที่ใช้กับการประมวลผลจะขึ้นอยู่กับบริบทที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น รวมถึงบริการที่ใช้และประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

App Sabai ใช้ฐานกฎหมายต่อไปนี้ในการประมวลผล:

เพื่อการปฏิบัติที่เป็นไปตามสัญญา เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาของเรากับคุณ เช่น เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการ เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ และเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการของเรา

เพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรมโดยกฎหมาย เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรมโดยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการป้องกันการฉ้อโกงและการละเมิดอื่นๆ การรับรองความปลอดภัยของบริการของเรา การปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ทางกฎหมายของเรา การดำเนินการวิจัยตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆในทางการตลาด

เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมาย เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งศาล และคำขอของรัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีการบังคับใช้ทั้งหมด

ความยินยอม เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็ต่อเมื่อคุณยินยอมให้เราดำเนินการดังกล่าว เช่น เมื่อคุณยินยอมที่จะรับการสื่อสารบางอย่างจากเรา

หากคุณต้องการเพิกถอนความยินยอมหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเรา

หากคุณเชื่อว่าเราไม่ได้จัดการกับปัญหาของคุณอย่างเหมาะสมหรือต้องการรายงานการถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่บังคับใช้ คุณสามารถยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลในพื้นที่ของคุณ

ผู้ใช้ในแคลิฟอร์เนีย

รัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนีย หากคุณเป็นผู้พำนักในแคลิฟอร์เนีย คุณมีสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจงซึ่งควบคุมโดยกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งแคลิฟอร์เนีย ("CCPA") สิทธิ์เหล่านี้รวมถึง:

สิทธิ์ที่จะรับทราบข้อมูล คุณมีสิทธิ์ที่จะขอรายงานแสดงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ถูกแบ่งปัน และถูกขายเกี่ยวกับคุณในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

สิทธิ์ในการเลือกที่จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม

สิทธิ์ในการลบข้อมูล คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆก็ตามที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ

สิทธิในการไม่เลือกปฏิบัติ เราจะไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อคุณจากการใช้สิทธิ์ใดๆข้างต้น

คุณหรือตัวแทนของคุณที่ได้รับอนุญาตอาจส่งคำขอเพื่อใช้สิทธิ์ข้างต้นโดยการส่งอีเมล์ถึงฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเราในหัวข้อ "คำขอ CCPA" โปรดระบุที่อยู่ทางไปรษณีย์และสถานะการพำนักของคุณ

เราอาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของคุณหรือเพื่อตรวจสอบว่าตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณมีอำนาจในการส่งคำขอในนามของคุณก่อนที่จะตอบกลับคำขอสิทธิ์ CCPA หรือไม่ เราจะตอบกลับคำขอของคุณภายใน 45 วันหากเป็นไปได้และจำเป็นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเท่านั้น
 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาต่อไปนี้:

จากคุณโดยตรง (เช่น ข้อมูลที่ได้มาจากการที่คุณสมัครบริการของเรา การชำระเงิน หรือการใช้บริการใดๆของบริการของเรา);

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ (เช่น ถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านคุกกี้ เป็นต้น)

ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม รวมถึงข้อมูลที่คุณมีการส่งคำขอให้แบ่งปันข้อมูลกับเรา
 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจแก่บุคคลที่สาม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้นอาจถูกเปิดเผยแก่ประเภทของบุคคลที่สามดังต่อไปนี้:

สำหรับผู้ใช้แอป เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับนักออกแบบ;

สำหรับนักออกแบบ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ใช้แอปและบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของเรา
Integrated third parties with whom you choose to share information;
บุคคลที่สามที่มีการรวมตัวกันซึ่งคุณได้ตกลงเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลเหล่านี้;

ผู้ให้บริการของเรา (เช่น ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ ผู้ให้บริการด้านเทคนิค สำนักงานกฎหมาย บริษัทบัญชี ฯลฯ)

หุ้นส่วนทางธุรกิจ (เช่น บริษัทที่เราเป็นหุ้นส่วนเกี่ยวกับกิจกรรม การส่งเสริมการขาย และการแข่งขัน ฯลฯ);

หุ้นส่วนโฆษณาเพื่อให้บริการโฆษณาตามความสนใจของคุณ;

บริษัทในเครือของ App Sabai รวมถึงบริษัทต้นสังกัดของเราและบริษัทอื่นๆภายใต้การควบคุมและความเป็นเจ้าของร่วมกัน;

เมื่อคุณขอให้เราจัดหาข้อมูลให้กับบุคคลที่สาม หรือ

เพื่อบังคับใช้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นๆที่กฎหมายกำหนด

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สามที่ระบุไว้ข้างต้นอาจมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจดังต่อไปนี้:

เพื่อให้บริการแก่คุณ;

เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

เพื่อจัดหาโฆษณาหรือข้อมูลที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ

เพื่อปรับปรุงบริการและการบริการของเรา;

เพื่อรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบริการของเรา; หรือ

ตามที่กฎหมายอนุญาต

เราไม่มีการขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อดุลยพินิจทางการเงินหรือการตีมูลค่าอื่น ๆ

ภายใต้กฎหมาย 'Shine the Light' ของแคลิฟอร์เนีย ผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์ขอข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้แบ่งปันกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงของบุคคลภายนอกเหล่านั้น โปรดทราบว่าเราแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงหากคุณมีการส่งคำขอให้เรากระทำการดังกล่าวหรือคุณยินยอมอย่างชัดเจนเท่านั้น

หากคุณเป็นผู้พำนักในแคลิฟอร์เนียและต้องการใช้สิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมาย CCPA หรือกฎหมาย 'Shine the Light' ของแคลิฟอร์เนีย โปรดส่งอีเมล์ถึงทีมสนับสนุนลูกค้าของเราภายใต้หัวข้อ "การยืนยันและคำขอความเป็นส่วนตัวของข้อมูล" ด้านบน โปรดระบุสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวที่คุณใช้ในหัวเรื่อง (เช่น 'คำขอให้ลบ CCPA') และแจ้งที่อยู่ทางไปรษณีย์และสถานะการพำนักของคุณ

ข้อมูลอื่น ๆ

ความปลอดภัยของข้อมูล

App Sabai ใช้มาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ ทางเทคนิค และทางการบริหารที่หลากหลายเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น พนักงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและพวกเขาสามารถทำได้เฉพาะหน้าที่ทางธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีใดในการส่งข้อมูลหรือระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ และเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเข้าถึง เปิดเผย เปลี่ยนแปลง หรือทำลายในกรณีที่มีการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยใดๆของเรา

ในกรณีที่เราให้รหัสผ่านแก่คุณ (หรือรหัสผ่านที่คุณเลือก) เพื่อเข้าถึงบางส่วนของบริการของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องรหัสผ่านนี้และเก็บไว้เป็นความลับ เนื่องจากความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูลของคุณขึ้นอยู่กับข้อควรระวังที่คุณใช้ เราขอให้คุณอย่าเปิดเผยรหัสผ่านของคุณกับใคร หากคุณเชื่อว่ารหัสผ่านของคุณหรือความปลอดภัยของบัญชีของคุณถูกคุกคาม คุณควรเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีและติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเราหากมีข้อปัญหาใดๆ

การเก็บรักษาข้อมูล

เราบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยทั่วไป เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้จนกว่าบัญชีของคุณจะถูกลบ หรือตามความจำเป็นเพื่อให้บริการของเราแก่คุณ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมายของเราหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เห็นชอบด้วยกฎหมายของเรา

App Sabai ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย และมีการจัดเก็บ ประมวลผล และถ่ายโอนข้อมูลผ่านและไปยังเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังอาจจัดเก็บ ประมวลผล และถ่ายโอนข้อมูลในและไปยังเซิร์ฟเวอร์ในประเทศอื่นๆขึ้นอยู่กับที่ตั้งของบริษัทในเครือและผู้ให้บริการ

หากคุณใช้บริการของเรานอกประเทศไทย รวมถึงในเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลของคุณจะถูกถ่ายโอน จัดเก็บ และประมวลผลในประเทศไทยและสิงคโปร์ โหากมีการเข้าถึงบริการของเราหรือให้ข้อมูลแก่เราจะถือว่าคุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศไทยและสิงคโปร์และประเทศอื่นๆนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่

เราอาศัยฐานทางกฎหมายในการถ่ายโอนข้อมูลนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ เช่น การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของนักออกแบบที่อยู่นอกประเทศไทยมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง App Sabai และนักออกแบบของเรา ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลโดยผู้ให้บริการในนามของเรา เราดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้เพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งอาจรวมถึงการใช้อนุประโยคแบบจำลองของสหภาพยุโรป

บุคคลที่สามและผู้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น 

ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เอกสารนี้จะกล่าวถึงการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ App Sabai เก็บรวบรวมจากคุณเท่านั้น ในขอบเขตที่คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลอื่นผ่านทางบริการของเรา ไม่ว่าระหว่างนักออกแบบและผู้ใช้แอปหรือกับผู้ใช้รายอื่น กฎที่แตกต่างกันอาจถูกนำไปใช้กับวิธีที่พวกเขาใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของพวกเขา

ตามที่อธิบายไว้เพิ่มเติมในเงื่อนไขการใช้บริการ บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราไม่มีการรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าวหรือการปกป้องและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆที่คุณให้ไว้ขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านั้น เราขอแนะนำให้คุณใช้ความระมัดระวังและทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กับเว็บไซต์ที่เป็นปัญหา

การไม่มีสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้สร้างสิทธิ์ที่บังคับใช้โดยบุคคลที่สามหรือกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา เนื่องจากเราอาจตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการของเราเป็นครั้งคราว

เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล์หากเราทำการเปลี่ยนแปลงโดยพิจารณาจากดุลยพินิจของเราผ่านการโพสต์การแจ้งเตือนบนเว็บไซต์ของเรา หรือตามที่กฎหมายกำหนด การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลทันที ณ วันที่โพสต์เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในการใช้บริการของเราต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวมีผลบังคับใช้จะถือว่าคุณตกลงที่จะมีข้อผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับที่มีการแก้ไขแล้ว

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย App Sabai หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราได้ที่:

App Sabai, Co. Ltd.
180 หมู่ 11, ต.ป่าแดด, อ.เมือง, จ.เชียงใหม่ 50100, Thailand
Email: support@appsabai.com

App Sabai Co. Ltd. - All Rights Reserved
Powered By ClickFunnels.com