Acceptable Use Policy

“App Sabai” เป็นบริการเสมือนบริษัทซอฟต์แวร์ (SaaS) ที่ช่วยให้นักออกแบบสามารถสร้าง เผยแพร่ และจัดการแอปพลิเคชันบนมือถือทั้งในระบบ ios และ Android ขณะที่เราเชื่อว่าความอิสระและการเปิดรับในการแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล และผลิตภัณฑ์นั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญของ Creator Economy แต่ยังคงมีกิจกรรมบางอย่างที่ยังคงไม่สอดคล้องกับพันธกิจของ App Sabai ในการมอบสิทธิ์ให้แก่นักออกแบบที่ต้องการสร้างรายได้จากผู้ติดตาม นโยบายการใช้งานที่สามารถยอมรับได้ (Acceptable Use Policy/AUP) นี้จะอธิบายถึงกิจกรรมที่ไม่ได้รับการอนุญาตสำหรับการเชื่อมต่อในการใช้งานการบริการของคุณ

เงื่อนไขต่างๆที่ถูกใช้ใน AUP ถูกกำหนดไวในหน้าคำจำกัดความ AUP ของ App Sabai แล้ว ตามที่อยู่นี้ [ลิงก์ไปยังคำจำกัดความ]

กิจกรรมที่ไม่ได้รับการอนุญาตได้แก่:

การแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก: ห้ามนำเสนอสินค้าหรือบริการ หรือโพสต์ หรืออัปโหลดเนื้อหาที่มีการหาผลประโยชน์ หรือล่วงละเมิดเด็ก รวมถึงการไม่จำกัดการนำเสนอภาพหรือการบรรยายที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดเด็กหรือการล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก หรือนำเสนอเด็กในลักษณะที่ส่อไปในทางเพศใดๆ ทั้งสิ้น

การสร้างความอับอาย การกลั่นแกล้ง การหมิ่นประมาท และการข่มขู่: ห้ามนำเสนอสินค้าหรือบริการ โพสต์ หรืออัปโหลดเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความอับอาย กลั่นแกล้ง ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือคุกคามบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

เนื้อหาที่แสดงถึงความเกลียดชัง: ห้ามใช้บริการเพื่อการส่งเสริมหรือสนับสนุนความเกลียดชังหรือความรุนแรงต่อผู้คนในทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สีผิว ชาติกำเนิด ศาสนา อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ ความทุพพลภาพ ปัญหาด้านสุขภาพ สถานภาพทางการทหาร หรือรูปแบบอื่นๆที่แสดงถึงการไม่ยอมรับและการเลือกปฏิบัติ ห้ามใช้บริการเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนองค์กร แพลตฟอร์ม หรือบุคคลใดที่มีแนวโน้มในการส่งเสริมหรือสนับสนุนความเกลียดชัง ข่มขู่หรือสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงต่อไป

การกระทำที่ผิดกฎหมาย: ห้ามนำเสนอสินค้าหรือบริการหรือโพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาที่เป็นการฝ่าฝืน การอำนวยความสะดวก หรือการส่งเสริมกิจกรรมที่ขัดกับทางกฎหมายขอบเขตอำนาจของศาลที่ท่านได้กระทำการดำเนินการหรือทำธุรกิจ

ทรัพย์สินทางปัญญา: ห้ามนำเสนอสินค้าหรือบริการ โพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

ข้อปฏิบัติที่เป็นอันตรายและหลอกลวง: ห้ามใช้บริการเพื่อส่งมัลแวร์ หรือโฮสต์เพจฟิชชิ่ง ห้ามนำเสนอกิจกรรม อัปโหลด หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือขัดขวางการทำงานของบริการ หรือโครงสร้างอื่นๆ ของ App Sabai รวมถึงการขัดขวางการทำงานของบุคคลที่สามด้วย

ห้ามใช้บริการเพื่อข้อปฏิบัติทางการค้าที่หลอกลวง หรือกิจกรรมอื่นๆที่เข้าข่ายการหลอกลวงหรือผิดกฎหมาย

ข้อมูลสุขภาพที่เป็นส่วนบุคคลที่ได้รับการป้องกันและเป็นความลับ: ห้ามโพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาใดๆที่มีข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน หรือข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น เลขบัตรเครดิต เลขบัตรประชาชน หรือรหัสผ่านบัญชี เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือผู้มีอำนาจที่สามารถอนุญาตให้ความยินยอมเพื่อเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ห้ามใช้บริการเพื่อรวบรวม จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ข้อบังคับความเป็นส่วนตัวที่มีการบังคับใช้หรือกฎหมายบังคับใช้อื่นๆที่มีการควบคุมการประมวลผล การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้รับการป้องกัน

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานการแจ้งเตือน (Push Notifications) ที่เหมาะสม: โดยทั่วไปแล้วเราไม่ได้จำกัดหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการแจ้งเตือน (Push Notifications/PN) ในการใช้บัญชีของคุณ อย่างไรก็ตามนโยบายนี้ต้องอยู่ภายใต้การใช้งานที่เหมาะสม หากมีการรวบรวมการใช้งาน PN (ในทุกบัญชีของคุณ) สูงกว่า 90% ของบัญชีบนแพลตฟอร์มของเราตามปฏิทินในเดือนใดก็ตาม เราอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้งานที่มากเกินไปตามดุลยพินิจที่เหมาะสม อาจมีการจำเป็นต้องให้คุณอัพเกรดไปสู่แผนที่เหมาะสมกว่า หรือยกเลิกบัญชีของคุณโดยมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนล่วงหน้า หากมีการใช้ PN ถึงระดับสูงที่ผิดปกติ (เช่น ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของบัญชีสำหรับการใช้ PN) เราจำเป็นต้องให้คุณทำงานร่วมกับทีมของเราเพื่อเปลี่ยนไปใช้แผนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

หากสิ่งนี้เกิดขึ้นกับบัญชี App Sabai ของคุณ พนักงานในทีมของเราจะติดต่อคุณเพื่อบอกเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตามบัญชีส่วนใหญ่บน App Sabai ยังไม่เคยเข้าข่ายมีปัญหาถึงเกณฑ์ดังกล่าว เพราะความต้องการทางธุรกิจนั้นมีความแตกต่างอย่างมาก เราจึงไม่สามารถหาค่าประมาณต้นทุนโดยทั่วไปได้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งาน PN ของคุณโดยเฉพาะ โปรดติดต่อทีมของเรา และเราจะช่วยแนะนำแผนที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

การเป็นอันตรายต่อตนเอง: ห้ามนำเสนอสินค้าหรือบริการ โพสต์ หรืออัปโหลดเนื้อหาใดๆก็ตามที่ส่งเสริมการเป็นอันตรายต่อตนเอง

สแปม: ห้ามใช้บริการเพื่อส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์

องค์กรก่อการร้าย: ห้ามนำเสนอสินค้าหรือบริการ โพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาที่บอกเป็นนัย หรือส่งเสริมการสนับสนุนหรือสมทบทุน หรือการเป็นสมาชิกในองค์กรก่อการร้าย

เราอาจลบเนื้อหาใดๆ ระงับ หรือยุติบัญชีของคุณ หรือการเข้าถึงบริการส่วนตัวของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ละเมิดปรัชญาและสำนึกในการปฏิบัติงานของทาง AUP นี้ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือการใช้บริการของคุณ

App Sabai มีสิทธิ์แต่ไม่มีการบังคับในการสอดส่องหรือตรวจสอบเนื้อหาและการใช้บริการของคุณเกี่ยวกับข้อปฏิบัติตามขอบเขตการใช้งานของ AUP และ App Sabai หรือข้อตกลงอื่นใดระหว่างคุณ และ App Sabai ที่ควบคุมการใช้บริการของคุณ (เรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนด”) การพิจารณาว่าการละเมิด AUP นี้เกิดขึ้นหรือไม่นั้นถือเป็นที่สิ้นสุด และมีผลผูกพัน และการกระทำใดๆที่เกี่ยวข้อกับการบังคับใช้ AUP นี้ รวมถึงการไม่ดำเนินการใดๆจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

App Sabai อาจมีการแก้ไข AUP รวมถึงการแจกแจงรายการสิ่งต้องห้าม โดยการโพสต์รูปแบบที่ได้รับการแก้ไขแล้วที่ [ลิงก์ไปยัง AUP] โดยการใช้บริการต่อไป หรือเข้าถึงบัญชีของคุณหลังจากโพสต์ AUP เวอร์ชั่นแก้ไขแล้วและคุณตกลงที่จะยอมปฏิบัติตาม AUP เวอร์ชั่นล่าสุด ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่าง AUP และข้อกำหนด ส่วน AUP นี้จะมีความสำคัญมากกว่า แต่เฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นในการแก้ไขต่อข้อขัดแย้งดังกล่าว ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการที่ไม่ได้กล่าวถึงใน AUP นี้จะมีผลที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเท่านั้น

หากคุณรู้สึกว่าผู้ใช้บริการได้ทำการละเมิด AUP นี้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ App Sabai ทันที

อัพเดทล่าสุด 12 กรกฎาคม 2564

App Sabai, Co. Ltd.
180 หมู่ 11, ต.ป่าแดด, อ.เมือง, จ.เชียงใหม่ 50100, Thailand
Email: support@appsabai.com


App Sabai Co. Ltd. - All Rights Reserved